Zaman manupilasyonu
.
Havayı değiştirebilen neden zamanı değiştiremesin ?
.