Edward VI Döneminde İşsizlik Markalaşma ve Kölelikle Cezalandırıldı - Teoriler
Tarihin yıllıklarında, geçmiş dönemlerin toplumsal normlarına ve yönetimine ışık tutan tuhaf yasalara sıklıkla rastlanır. Böyle tuhaflıklardan biri, Tudor İngiltere halkına şok dalgaları gönderen acımasız bir kararname olan 1547 tarihli Serserilik Yasası'dır. Kral Edward VI döneminde uygulanan bu yasa, işsiz kalacak kadar talihsiz olanlara ağır cezalar getiriyordu.