İncil'i kim yazdı? | Antik Kökenler - Teoriler
Kutsal Kitap dünya tarihi hakkında genel bir hikaye anlatır: yaratılış, düşüş, kurtuluş ve Tanrı'nın yaşayanlar ve ölüler hakkındaki Son Yargısı.

Eski Ahit (M.Ö. 300'e tarihlenen) dünyanın ve evrenin yaratılışıyla başlar. Adem ve Havvaonların itaatsizliği Tanrı ve yurttan ihraç edilmeleri Cennet Bahçesi.

Yeni Ahit, yaşamın, ölümün ve insanlığın getirdiği kurtuluşu anlatır. diriliş ile ilgili isa. Vahiy kitabında tarihin sonu ve Tanrı'nın Son Yargısı ile sona ermektedir.

İlk 400 yıl boyunca Hıristiyanlık, kilise Yeni Ahit'e karar vermek için acele etmedi. Nihayet MS 367'de yetkililer onu oluşturan 27 kitabı doğruladılar.

Peki İncil'i kim yazdı?

Genel olarak dört farklı teori vardır.