Neandertaller ve Modern İnsanlar Arasındaki Sınıflandırma Ayrımının Değerlendirilmesi (Video) - Teoriler
Neandertal psikolojisinin esrarengiz yönlerini keşfetmek, onların bilişsel manzarasının ilgi çekici yönlerini ortaya çıkarıyor. Soyu tükenmiş bir türün ruhunu anlamak spekülatif olsa da, bilim insanları bilinçli görüşler sunuyor. Kanıtlar bir zamanlar Neandertallerin alet kullanmalarına rağmen alet kullanma konusunda eksikliklerinin olduğunu öne sürüyordu. Homo sapiens'in yaratıcılık üstünlüğüancak şimdi Neandertallerin yaratıcılığına dair kanıtlar bulundu. Modern İnsanların ve Neandertallerin ayrı türler olmadığını gösteren daha fazla kanıt var.

Avlanma pratiklerinden elde edilen etkili uzun süreli hafızaları, basit alet kullanımında açıkça görülen sınırlı kısa süreli hafızayla tezat oluşturuyor. Osteopatik veriler, sık sık gruplararası saldırganlığa işaret ediyor ve potansiyel antisosyal eğilimlere işaret ediyor.

Şaşırtıcı bir şekilde Neandertaller, aile birimleri içinde şefkati ima eden, titiz cenaze törenlerinde açıkça görülen, akraba temelli güçlü bağlantılar sergiledi. Özellikle 8-10 bireyden oluşan küçük grup boyutları, onları sosyal olarak gelişmiş Homo sapienslerden ayırıyor.

Bu sınırlı sosyalleşme muhtemelen karmaşık toplumlarda yön bulmak için hayati önem taşıyan özelliklerin gelişimini engellemiş, muhtemelen onları sosyal açıdan endişeli ve yabancı düşmanı hale getirmiştir.