Ustica Adası'nda Bronz Çağı Tahkimatlarının Keşfi - Teoriler
Sicilya'nın kuzeyindeki Tiren Denizi'ndeki uzak Ustica adasında Orta Tunç Çağı'na ait bir yerleşim yerinin kalıntılarını inceleyen arkeologlar, yerleşimin ayrıntılı sur sistemini oluşturmak için kullanılan inşaat teknikleri ve uygulamaları hakkında ayrıntılı bilgi ortaya çıkardılar. Faraglioni Köyü olarak bilinen bölgedeki kazılar elli yıldır devam ediyor, ancak 2000-2000 yılları arasında Ustica'da yaşayan insanların anıtsal inşaat uygulamalarına ışık tutan ilginç yeni verileri nihayet ortaya çıkarmak için zemine nüfuz eden teknolojilerin kullanılması gerekti. MÖ 2. binyılın ortalarından sonuna kadar.